menu close menu


Skolyoz Forum'a Üye olun!

Hasta grupları arasındaki arkadaşlık ve işbirliği daha büyük skolyoz haberdarlığı sağlamak ve tedavi yönünde çalışmak için çok önemlidir.

Online tartışma forumu hastalar, akrabaları ve ilgilenenler için karşılıklı bilgi alış verişi, görüşlerin ve tecrübelerin paylaşılması, hastlalıklarının her boyutuyla ilgili sorular sorulması cevaplar alınması veya tartışmaların takip edilmesi olanağı sağlar.

 

Skolyoz için yeni bir tedavi metodu geliştirme projesi

Skolyoz eğrisinin artışının önlenmesi ve uygun vakalarda düzelme sağlanması adına pek çok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden başlıcaları özelleşmiş egzersizler, korse, düzenli takip ve elektrik stimülasyonudur.


Bu yöntemler içinden elektrik stimülasyonu üzerinde çok fazla bilimsel çalışma yapılmamıştır ancak klinikte bu yöntemin etkin olduğu fizyoterapistlerce görülmektedir. Bu çalışmanın amacı klinikte görülen bu etkiyi X-Ray gibi bilimsel veriler aracılığı ile kanıtlamak ve yeni bir tedavi yönteminin ilk adımlarını atmaktır.

 

Tanıtım Filmi

Destekçilerimiz;
0